pokracujte

ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM

používáme námi vyvinutý stroj
Technologie tryskání (čištění) suchým ledem je moderní progresivní metoda šetrná k čištěnému materiálu a k životnímu prostředí.
Při technologii odstraňování nečistot suchým ledem, nedochází k poškození čištěného povrchu materiálu a ani ke generování sekundárního odpadu, jelikož oxid uhličitý přechází do okolní atmosféry a na místě zůstává pouze původní materiál a odstraněné nečistoty, které lze odsát.
Suchý led je pevná forma oxidu uhličitého CO2, který je bezbarvý, bez zápachu a je přírodní složkou atmosféry.
Technologie tryskání suchým ledem je obdobná jako je pískování nebo tryskání hydrouhličitanem sodným, při kterém jsou částice čistícího média hnány proudem stlačeného vzduchu (2 až 12 barů) a meteny na čištěný povrch. Tímto veškerá podobnost pískování nebo tryskání hydrouhličitanem sodným s tryskáním suchého ledu končí.
Technologie tryskání suchým ledem používá jako čistící médium měkké částice suchého ledu (pelety nebo nastrouhané šupiny), které při dopadu na povrch čištěného materiál ihned sublimují do okolní atmosféry. Metoda tryskání suchým ledem kombinuje disipaci energie (nevratná přeměna energie v jiný druh energie) při nárazu a rychlý transfer chladu ze suchého ledu na povrch – vzniká zde termický šok. Suchý led z pevné do plynné fáze mnohonásobně (cca 800x) zvětší svůj objem a tím napomáhá ke snadnému odloupnutí zkřehlého povrchu odstraňovaného materiálu. Ulpělé nečistoty po kontaktu se suchým ledem křehnou, ztrácejí svou pružnost a na rozhraní s podkladem vzniká mechanické pnutí. To je umocněno kinetickou energií pelet, jejich sublimací spojenou s nárůstem objemu a následně dochází k úplnému odloupnutí a odstranění tlakem vzduchu mimo povrch.
Účinnost tryskání suchým ledem je funkcí tvrdosti média a rychlosti, kterou je toto médium vrháno proti povrchu. Vzhledem k tomu, že pelety nebo šupiny suchého ledu jsou poměrně měkké, je třeba využít kvalitního zdroje tlakového vzduchu a rozdílné tepelné roztažnosti podkladu a nánosu.

Využití

  • Strojírenský průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Tiskařský průmysl
  • Stavebnictví
  • A další

Fotogalerie - čištění suchým ledem

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Čištění sudu
Čištění sudu
Laminátová loď
Laminátová loď
VKV - před čištěním
Před čištěním
VKV - po čištění
Po čištění
VKV
Po čištění

Kontakty